A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Ali Arslan (2012), “Örgüt Kültürü Düzeylerinin Demografik Açıdan Farklılaşması Üzerine PTT Kocaeli Başmüdürlüğü’nde Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.17, s.1, s.143-160. (EBSCOHOST kapsamında izlenmektehttp://sablon.sdu.edu.tr/fakulteler/iibf/dergi/files/2012-1-7.pdf

A2. Ali Arslan (2012), “Beşeri-Sosyal Sermayenin Uygun Kullanımının Kurumsal Verimliliğe ve Performansa  Etkisi: Sakarya PTT Başmüdürlüğü Çalışanları ile Uygulamalı Bir Çalışma” Akademik İncelemeler Dergisi, Vol 7, s.1, s. 227-253. Beşeri-Sosyal Sermayenin Uygun Kullanımının Kurumsal Verimliliğe ve Performansa  Etkisi

A3 Ali Arslan, Ayhan Direk (2017) “Rotasyon Uygulamasına İlişkin Öğretmen Görüşleri ve Sosyal Sermaye Kuramı Açısından Değerlendirilmesi” Akademik İncelemeler Dergisi, Cilt 12, s.2, s. 235-261. Rotasyon Uygulamasına İlişkin Öğretmen Görüşleri

• International Political Sciences Abstracts (IPSA)

• Worldwide Political Science Abstracts (WPSA)

• Public Affairs Information Service (PAIS)

• Sociological Abstracts kapsamında izlenmekte.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

C1. Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:

C1.1. Ali Arslan, (2012) Üstün Başarılı Üniversite Öğrencileri: Üniversite Öğrencilerini Üstün Başarıya Götüren Örgütsel ve Sosyal Faktörler275 s., Sakarya, Sakarya Üniversitesi.

C1.2. Ali Arslan, (2014) Toplumu Konuşuyoruz, 307 s. Sakarya, Sakarya Üniversitesi.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

D1. Ali Arslan (2010),“Katılımlı Yönetim Tekniği Arama Konferansı Uygulamalarının Kurumsal Performansa Etkisi”, SAÜ Fen Edebiyat Dergisi , s. 117-142. http://www.fed.sakarya.edu.tr/arsiv/yayinlenmis_dergiler/2010_1/2010_1_M9.pdf

D2. Ali Arslan (1997), “Almanya’da Yabancı Türkiye’de Almancı: Kimlik Savaşı”, SAÜ Fen Edebiyat Dergisi, 1997, s. 134-141.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1.Ali Arslan, «Rekabet Stratejisi Yönetiminin Kurumsallaşması Örgütsel, Sektörel ve Toplumsal Değişim Sağlayabilir Mi? Türkiye’de Bir İlk Uygulama:  Amasya İl Karnesi (City Scorecard),.» Sakarya ve Kocaeli Üniversiteleri Üniversite      Sanayi İşbirliği Sempozyumu “Kriz Dönemi Stratejileri, Çözüm Yöntemleri ve Teknoparklar” Kocaeli 10-11 Haziran 2009. Kocaeli: USİS, 10-11 Haziran 2009. http://www.usis.sakarya.edu.tr/

F. Diğer yayınlar

F1. Ali Arslan (2002), Kurumsal Değişimin Başarılmasında İnsan Kaynaklarının Rolü, Leadership Excelence, Eylül, s.12-13.

F2. Ali Arslan (1990), İslam Konferansı Teşkilatı ve Entegrasyon, Dış Politika, No. 9, s. 205-208.

F3. Ali Arslan vd., (2011),Hatay İl Stratejik Planı 2011-2015, Hatay Valiliği, Hatay, 471 s. (Kitap).  http://www.hatay.gov.tr/IcerikDetay.aspx?IcerikId=94

F4. Ali Arslan vd,(2011), Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı 2011-2014, Hatay İl Özel İdaresi,Hatay, 128 s. (Kitap) http://www.hoi.gov.tr/default_B1.aspx?content=353

F5. Ali Arslan vd., (2007), Amasya İl Stratejik Planı 2007-2011, Amasya Valiliği, Amasya, 335 s. (Kitap)

F6. Ali Arslan vd., (2007), Amasya İl Özel İdaresi Stratejik Planı 2007-2011, Amasya,2007, 96 s. (Kitap)

F7. TCDD Genel Müdürlüğü, Toplam Kalite Yönetimi EFQM Modeli Kalite Ödülü Başvuru kitabı

F8. Ali Arslan, “Şirketinizdeki İşler Nasıl Yapılıyor, Kurumunuzdaki Kültürden Haberdar mısınız?”, Aktif İnsan, Ağustos, 1999, sayı 44,.

F9. Ali Arslan, “Kurumsal değişimde yöneticilerin rolü”, Demiryolu, Şubat 2004, no 10, s.12-13.

F10. Ali Arslan, “Kurumsal değişimde hedeflere bağlılık, ya da TCDD’nin Şampiyonluğu”, Demiryolu, Mart 2004, no. 11, Özel Sayı, s.26-27.

F11. Ali Arslan, TCDD’deki Kurumsal Değişimi Başarmada TCDD Yöneticilerinin Rolleri, Demiryolu, Nisan 2004, no 12, s.18-19.

F12. Ali Arslan, Tren hızlanırsa herkes hızlanır. ”, Demiryolu, Mayıs-Haziran 2004, no 13, s.36-37.

F13. 11 adet, www.argeda.com.tr sitesindeki periyodik yazılar 2000-2009

F14. Ali Arslan, “Çözüm Toplumsal Kaynaşmada”, Yeni Şafak, 12.08.2009

 

Tags:

No responses yet

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *