A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Ali Arslan (2012), “Örgüt Kültürü Düzeylerinin Demografik Açıdan Farklılaşması Üzerine PTT Kocaeli Başmüdürlüğü’nde Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C.17, s.1, s.143-160. (EBSCOHOST kapsamında izlenmektehttp://sablon.sdu.edu.tr/fakulteler/iibf/dergi/files/2012-1-7.pdf

A2. Ali Arslan (2012), “Beşeri-Sosyal Sermayenin Uygun Kullanımının Kurumsal Verimliliğe ve Performansa  Etkisi: Sakarya PTT Başmüdürlüğü Çalışanları ile Uygulamalı Bir Çalışma” Akademik İncelemeler Dergisi, Vol 7, s.1, s. 227-253. http://www.aid.sakarya.edu.tr/uploads/Pdf_2012_7_10.pdf

• International Political Sciences Abstracts (IPSA)

• Worldwide Political Science Abstracts (WPSA)

• Public Affairs Information Service (PAIS)

• Sociological Abstracts kapsamında izlenmekte.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

C1. Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:

C1.1. Ali Arslan, (2012) Üstün Başarılı Üniversite Öğrencileri: Üniversite Öğrencilerini Üstün Başarıya Götüren Örgütsel ve Sosyal Faktörler, 275 s., Sakarya, Sakarya Üniversitesi.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

D1. Ali Arslan (2010),“Katılımlı Yönetim Tekniği Arama Konferansı Uygulamalarının Kurumsal Performansa Etkisi”, SAÜ Fen Edebiyat Dergisi , s. 117-142. http://www.fed.sakarya.edu.tr/arsiv/yayinlenmis_dergiler/2010_1/2010_1_M9.pdf

D2. Ali Arslan (1997), “Almanya’da Yabancı Türkiye’de Almancı: Kimlik Savaşı”, SAÜ Fen Edebiyat Dergisi, 1997, s. 134-141.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1.Ali Arslan, «Rekabet Stratejisi Yönetiminin Kurumsallaşması Örgütsel, Sektörel ve Toplumsal Değişim Sağlayabilir Mi? Türkiye’de Bir İlk Uygulama:  Amasya İl Karnesi (City Scorecard),.» Sakarya ve Kocaeli Üniversiteleri Üniversite      Sanayi İşbirliği Sempozyumu “Kriz Dönemi Stratejileri, Çözüm Yöntemleri ve Teknoparklar” Kocaeli 10-11 Haziran 2009. Kocaeli: USİS, 10-11 Haziran 2009. http://www.usis.sakarya.edu.tr/

F. Diğer yayınlar

F1. Ali Arslan (2002), Kurumsal Değişimin Başarılmasında İnsan Kaynaklarının Rolü, Leadership Excelence, Eylül, s.12-13.

F2. Ali Arslan (1990), İslam Konferansı Teşkilatı ve Entegrasyon, Dış Politika, No. 9, s. 205-208.

F3. Ali Arslan vd., (2011),Hatay İl Stratejik Planı 2011-2015, Hatay Valiliği, Hatay, 471 s. (Kitap).  http://www.hatay.gov.tr/IcerikDetay.aspx?IcerikId=94

F4. Ali Arslan vd,(2011), Hatay İl Özel İdaresi Stratejik Planı 2011-2014, Hatay İl Özel İdaresi,Hatay, 128 s. (Kitap) http://www.hoi.gov.tr/default_B1.aspx?content=353

F5. Ali Arslan vd., (2007), Amasya İl Stratejik Planı 2007-2011, Amasya Valiliği, Amasya, 335 s. (Kitap)

F6. Ali Arslan vd., (2007), Amasya İl Özel İdaresi Stratejik Planı 2007-2011, Amasya,2007, 96 s. (Kitap)

F7. TCDD Genel Müdürlüğü, Toplam Kalite Yönetimi EFQM Modeli Kalite Ödülü Başvuru kitabı

F8. Ali Arslan, “Şirketinizdeki İşler Nasıl Yapılıyor, Kurumunuzdaki Kültürden Haberdar mısınız?”, Aktif İnsan, Ağustos, 1999, sayı 44,.

F9. Ali Arslan, “Kurumsal değişimde yöneticilerin rolü”, Demiryolu, Şubat 2004, no 10, s.12-13.

F10. Ali Arslan, “Kurumsal değişimde hedeflere bağlılık, ya da TCDD’nin Şampiyonluğu”, Demiryolu, Mart 2004, no. 11, Özel Sayı, s.26-27.

F11. Ali Arslan, “TCDD’deki Kurumsal Değişimi Başarmada TCDD Yöneticilerinin Rolleri”, Demiryolu, Nisan 2004, no 12, s.18-19.

F12. Ali Arslan, Tren hızlanırsa herkes hızlanır. ”, Demiryolu, Mayıs-Haziran 2004, no 13, s.36-37.

F13. 11 adet, www.argeda.com.tr sitesindeki periyodik yazılar 2000-2009

 

Bülten 34 : Temel Yeteneklerin Yönetimi
Bülten 33 : Davranış Öğrenilir, Oyunun Kurallarını Bilmek Lazım
Bülten 32 : Stratejik Düşünme: Değişim Ve Gelişimin Anahtarı
Bülten 31 : Gelişmek İçin Süreçlerimizi İyileştirmeliyiz
Bülten 30 : Kurumsal Değişim ve Dönüşümde Başarı Stratejileri ve TCDD’deki Başarma Hikayemiz
Bülten 29 : Motivasyonunu Kaybetme : Yüz Kere Düşsen Yüzbirinci de Kalkmayı Bil
Bülten 28 : Rekabetin ve Üstünlüğün İtici Gücü Ahlakilik
Bülten 27 : Değişimde Oyunun Bütününü Ya Da Makro Planı Görebilmek
Bülten 26 : Düşünen Organizasyon : Lider Olmak İçin Farklı ve Yenilikçi Olmak Lazım
Bülten 25 : Dünya Pasaportuna Giden Yol Kurumsal Değişimden Geçiyor
Bülten 24 : Başarının Sırrı Hedefi Net Görebilmede ve Projelendirebilmekte

F14. Ali Arslan, “Çözüm Toplumsal Kaynaşmada”, Yeni Şafak, 12.08.2009

 

Yanıt yok

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir