İSLAM VE SOSYOLOJİ İslami İlimler Araştırma Vakfı  (İSAV) 16-17 Mart 2013 tarihinde, İstanbul İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. […]