Important dates

The deadline for sending of Abstract: 15 April 2018

The date of  Notification of Acceptance of Abstract : 17 April 2018

The deadline for sending of Full paper: 27 April 2018

Conference date: 06-07 May 2018

Önemli tarihler

Özet gönderimi için son tarih: 15 Nisan 2018

Bildiri Kabul Tarihi: 17 Nisan 2018

Tam bildirinin gönderilmesi için son tarih: 27 Nisan 2018

Konferans tarihi: 06-07 Mayıs 2018