Abstract format 

 • The research should be written in Arabic or Turkish or English
 • The search volume should not exceed 15 pages
 • The research should be written in Simplified Arabic line 14
 • The margins should be automatically and in the final search with the simplified Arabic line 12
 • that the researcher adhere to the scientific methodology recognized in the writing of articles

Özet Yazım Kuralları

 • Tebliğler, Arapça , Türkçe veya İngilizce olarak yazılmalıdır.
 • Türkçe bildirilerde ingilizce, ingilizce bildirilerde Türkçe özet de bulunmalıdır.
 • Makalelerin yazılmasında tanınan bilimsel metodolojiye bağlı kalınmalıdır. 
 • Özet, bildiri başlığını, çalışmanın amaç ve kapsamını, yöntemini alana yönelik özgün katkısını içermeli ve  200 kelime civarında olmalıdır. Teknik biçimler aşağıdaki gibi olmalıdır.

  Özet Metini: 12 punto Times New Roman ile iki yana yaslı olarak yazılmalı, satır aralığı 1,5 cm ve kenar boşluğu 1 inç ya da 2,5 cm olmalıdır.

  Ana Başlık: Kalın (bold) ve büyük harflerle ve 12 punto Times New Roman ile yazılmalı, sayfada ortalanmış olarak yer almalıdır.

  Yazar(ların) Adı ve Soyadı: Her kelimenin ilk harfi büyük olarak ve tümü 12 punto Times New Roman ile kalın (bold) olarak yazılacak, sayfada ortalanmış olarak yer almalıdır.

  Akademik Unvan/Kurum (Varsa) her kelimenin ilk harfi büyük olarak ve tümü 12 punto Times New Roman ile yazarın adı ve soyadının altında parantez içinde yazılmalı ve sayfada ortalanmış olarak yer almalıdır. (Kurum ve unvan bilgileri için Türkçe veya İngilizce dışında bir dil kullanılmamalıdır.)

  E-posta Adresi: Kurum ve unvan bilgilerinin yanına yazılmalıdır.